Johtamis- ja esimiesvalmennus käytössäsi

Olen paketoinut yli 25 vuoden kokemuksen aikana kertyneen tiedon käyttöösi.

 • Itse olen oppinut asiat laadunhallintajärjestelmiä rakentaessani ja käytännössä kantapään kautta
 • Saat opit käyttöösi valmennuspaketteina tai kätevästi verkkovalmennuksena.
 • Saat konkreettisia ja hyödyllisiä neuvoja sekä opastusta, ideoimme yhdessä tarpeitesi mukaisia ratkaisuja arjen haltuunottoon.
 • tuleva Sote-uudistus vaatii paljon johtamiselta, laitathan perusasiat kuntoon sitä ennen

Tarvitsetko apua sosiaali- tai terveydenhuollon omavalvontasuunnitelman laatimiseen?

Omavalvontasuunnitelma on oltava jokaisella yrityksellä.

http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/omavalvontasuunnitelma_2

Olen laatinut lukuisia omavalvontasuunnitelmia.

Laaditaan sinunkin yrityksesi suunnitelma yhdessä.

Olisiko verkkovalmennus Sinulle paras vaihtoehto?

Verkkovalmennus

Aiheena on ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonta, Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset Sote-toimijalle ja henkilöstön osallistaminen ja ajanhallinnan haasteisiin vastaaminen.

Miksi kannattaa kehittää työtään verkkovalmennuksen avulla? 

 • Verkkovalmennukseen voit osallistua yksin tai yhdessä kollegoidesi kanssa.
 • Silti voitte jokainen opiskella silloin kun se parhaiten kullekin sopii.
 • Aikuisten oppimista tutkittaessa on osoitettu, että luentoa kuuntelemalla aikuinen oppii vain 5 % luennoidusta asiasta.
 • Olen ottanut verkkovalmennuksessa monenlaiset oppijat huomioon, siellä on PowerPoint esityksiä, videoita ja selviä ohjeita kehittämiseen.
 • Verkkovalmennus on käytössäsi 6 -12 kk ajan (aika tarkentuu valmennuksen alkaessa).
 • Voit kuunnella videot uudelleen ja uudelleen tai lukea tekstit vaikka kuinka moneen kertaan.
 • Koko valmennuksen ajan olen apunasi ja tukenasi.
 • Voit kysyä sähköpostilla neuvoa, mielipidettä tai mitä vaan mieleen tulee.
 • Saat käyttöösi valmiita asiakirjamalleja, joita voit hyödyntää suoraan työhösi.
Tilaa uutiskirje, ilmoitan siellä verkkovalmennuksen alkamisesta.

Valmennuspaketti 1: Hyödynnetään laatujärjestelmän oppeja johtamisessa

Valmennus on tarkoitettu

Pk- yritysten johtajille ja esimiehille, suurempien yritysten esimiehille ja asiantuntijoille

Ennen valmennusta

Kartoitamme kanssasi yrityksen johtamisen tilan.

Valmennuksen sisältö

 1. Yhdessä kohti tavoitteita
 2. Keinoja ajanhallinnan tehostamiseen
 3. Palaverikäytäntöjen kehittäminen
 4. Osallistava kehittäminen- ota koko henkilöstön osaaminen käyttöön
 5. Laatupoikkeamien hyödyntäminen kehittämisessä
 6. Perehdytyskäytäntöjen kehittäminen
 7. Yrityskohtainen Ikuisuusongelma- Nyt viimein se laitetaan paremmalle tolalle.
 8. Hyvät käytännöt käyttöön

Valmennusaika sovitaan joustavasti tarpeenne mukaisesti

 • Valmennukset 4, 6 tai 9kk, joihin sisältyy lähipäiviä 3, 5, 8 päivää sekä etävalmennusta (Skypepalaveri) 2, 4, 6 tuntia
 • Hinnoittelu tapahtuu valmennusohjelman pituuden ja osallistujien määrän mukaan

Hinta (osallistujamäärä maksimissaan kahdeksan henkilöä)

4 kk valmennus: 1200 €

6 kk valmennus 2000 €

9 kk valmennus 3200 €

 • Koko valmennuksen ajan saat sähköpostitse tukea muutostyöhösi

Mitä saat valmennuksesta?

 • Saat työkaluja arjen toimintojen tehostamiseen ja organisointiin.
 • Saat keinoja virheiden välttämiseen. Näin estät virheiden korjaamisesta ja työn uudelleen tekemisestä johtuvien voimavarojen tuhlausta. Tutkimusten mukaan nimittäin ennaltaehkäisy on lähes poikkeuksetta halvempaa ja tehokkaampaa kuin palvelun virheiden korjaaminen.
 • Kaikki neuvot edesauttavat sinua valmistautumaan ISO 9001/2015 tai SHQS- laadunhallintajärjestelmän rakennukseen.
 • Valmennuksen avulla konkretisoit ja hyödynnät työhösi jo organisaatiossasi olevaa valmista laatujärjestelmää
 • Pystyt minimoimaan arjen työssäsi aikaa vievät yllätykset ja keskeytykset.
 • Olet vahvempi kohtaamaan arkipäivän joustavuutta vaativia palvelutilanteita
 • Sinun ja henkilökuntasi hyvinvointi on parantunut ja asiakkaanne ovat saaneet parasta mahdollista palvelua.

Valmennuspaketti 2. Laatujärjestelmän rakentaminen

Valmennus on tarkoitettu

Mikro- ja PK-yritysten johtajille ja laadusta vastaaville

Ennen valmennusta

Kartoitamme kanssasi yrityksen laadunhallinnan tilan.

Valmennuksen sisältö

 1. Iso 9001:2015 periaatteet ja keskeiset käsitteet
 2. Pdca- malli (suunnittele, toteuta, arvioi, toimi)
 3. Toiminnan prosessit ja niiden välinen vuorovaikutus
 4. Laatutavoitteet ja niiden saavuttamiseen tarvittavien toimien suunnittelu
 5. Poikkeamat, korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet sekä hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä
 6. Viestintä
 7. Dokumenttien hallinta

Valmennusaika sovitaan joustavasti tarpeenne mukaisesti

Hinnoittelu tapahtuu valmennusohjelman pituuden ja osallistujien määrän mukaan

Koko valmennuksen ajan saat tukea muutostyöhösi.

Pyydä tarjous.