Hyödynnetään laatujärjestelmän oppeja johtamisessa

Valmennus on tarkoitettu

Pk- yritysten johtajille ja esimiehille, suurempien yritysten esimiehille ja asiantuntijoille

Ennen valmennusta

Kartoitamme kanssasi yrityksen johtamisen tilan.

Valmennuksen sisältö

 1. Yhdessä kohti tavoitteita
 2. Keinoja ajanhallinnan tehostamiseen
 3. Palaverikäytäntöjen kehittäminen
 4. Osallistava kehittäminen- ota koko henkilöstön osaaminen käyttöön
 5. Laatupoikkeamien hyödyntäminen kehittämisessä
 6. Perehdytyskäytäntöjen kehittäminen
 7. Yrityskohtainen Ikuisuusongelma- Nyt viimein se laitetaan paremmalle tolalle.
 8. Hyvät käytännöt käyttöön

Valmennusaika sovitaan joustavasti tarpeenne mukaisesti

 • Valmennukset 4, 6 tai 9kk, joihin sisältyy lähipäiviä 3, 5, 8 päivää sekä etävalmennusta (Skypepalaveri) 2, 4, 6 tuntia
 • Hinnoittelu tapahtuu valmennusohjelman pituuden mukaan
 • Koko valmennuksen ajan saat sähköpostitse tukea muutostyöhösi

Mitä saat valmennuksesta?

 • Saat työkaluja arjen toimintojen tehostamiseen ja organisointiin.
 • Saat keinoja virheiden välttämiseen. Näin estät virheiden korjaamisesta ja työn uudelleen tekemisestä johtuvien voimavarojen tuhlausta. Tutkimusten mukaan nimittäin ennaltaehkäisy on lähes poikkeuksetta halvempaa ja tehokkaampaa kuin palvelun virheiden korjaaminen.
 • Kaikki neuvot edesauttavat sinua valmistautumaan ISO 9001/2015 tai SHQS- laadunhallintajärjestelmän rakennukseen.
 • Valmennuksen avulla konkretisoit ja hyödynnät työhösi jo organisaatiossasi olevaa valmista laatujärjestelmää
 • Pystyt minimoimaan arjen työssäsi aikaa vievät yllätykset ja keskeytykset.
 • Olet vahvempi kohtaamaan arkipäivän joustavuutta vaativia palvelutilanteita
 • Sinun ja henkilökuntasi hyvinvointi on parantunut ja asiakkaanne ovat saaneet parasta mahdollista palvelua.