Laatujärjestelmän rakentaminen

Valmennus on tarkoitettu

Mikro- ja PK-yritysten johtajille ja laadusta vastaaville

Ennen valmennusta

Kartoitamme kanssasi yrityksen laadunhallinnan tilan.

Valmennuksen sisältö

  1. Iso 9001:2015 periaatteet ja keskeiset käsitteet
  2. Pdca- malli (suunnittele, toteuta, arvioi, toimi)
  3. Toiminnan prosessit ja niiden välinen vuorovaikutus
  4. Laatutavoitteet ja niiden saavuttamiseen tarvittavien toimien suunnittelu
  5. Poikkeamat, korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet sekä hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä
  6. Viestintä
  7. Dokumenttien hallinta

Valmennusaika sovitaan joustavasti tarpeenne mukaisesti

Hinnoittelu tapahtuu valmennusohjelman pituuden ja osallistujien määrän mukaan

Koko valmennuksen ajan saat tukea muutostyöhösi.