Tarvitsetko apua sosiaali- tai terveydenhuollon omavalvontasuunnitelman laatimiseen?

Omavalvontasuunnitelma on oltava jokaisella sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksellä.

http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/omavalvontasuunnitelma_2

Omavalvonta on keino parantaa hoidon laatua sekä potilaiden oikeusturvaa. Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että potilas saa laadukasta ja turvallista terveydenhuoltoa.

Omavalvonta on palveluntuottajan työkalu, jonka avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä.

 

Olen laatinut omavalvontasuunnitelmia muunmuassa kotipalveluun, kotisairaanhoitoon, palveluasumiseen, psykoterapeuteille, fysioterapeuteille, puheterapeuteille ja toimintaterapeuteille.

Laaditaan sinunkin yrityksesi suunnitelma yhdessä.

 

Terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma sisältää:

 • Omavalvonnan toteuttaminen
 • Tiedot palvelujen tuottajasta ja toimipaikoista
 • Omavalvonnan organisointi ja terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan tehtävät
 • Toiminnan kuvaus, laadunhallinta sekä riskien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet
 • Henkilöstö
 • Toimitilat
 • Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
 • Lääkehoito
 • Hygieniakäytännöt
 • Potilasasiakirjat ja henkilötietojen käsittely
 • Tietoturva ja tietosuoja
 • Potilasasiamies ja hänen tehtävänsä
 • Potilaan osallistumisen vahvistaminen ja muistutusten käsittelyKantelut, muut valvonta-asiat ja toiminnasta saatu palaute
 • Potilasvahinkoepäilyt

Uuden tietosuoja-asetuksen mukaiset asiakirjat:

 • Suostumuslomakkeet
 • Tietosuojaseloste
 • Rekisterinpitäjän seloste henkilötietojen käsittely

 

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunitelma sisältää:

 • Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet
 • Riskinhallinta
 • Asiakkaan asema ja oikeudet
 • Hoito- ja palvelusuunnitelma
 • Asiakkaan kohtelu
 • Asiakkaan osallisuus
 • Asiakkaan oikeusturva
 • Palvelun sisällön omavalvonta
 • Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta
 • Ravitsemus
 • Hygieniakäytännöt
 • Terveyden- ja sairaanhoito
 • Lääkehoito
 • Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
 • Asiakasturvallisuus
 • Henkilöstö
 • Toimitilat
 • Teknologiset ratkaisut
 • Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
 • Asiakas- ja potilastietojen käsittely
 • Omavalvontasuunnitelman seuranta

Uuden tietosuoja-asetuksen mukaiset asiakirjat:

 • Suostumuslomakkeet
 • Tietosuojaseloste
 • Rekisterinpitäjän seloste henkilötietojen käsittely

 

Ota yhteyttä, laaditaan suunnitelma yhdessä!